Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 47: 13-31
Genesis 48: 1-22
Mattheüs 16: 21-28
Mattheüs 17: 1-13
Spreuken 3: 1-10

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 24 –

• Genesis 47: 1-9
• Psalm 118: 22

Vaak zijn de mensen waar wij geen respect voor tonen waarschijnlijk Gods uitverkoren vaten van zegening en bevrijding voor onze generatie.

De broers van Josef verachten hem om zijn dromen en de speciale band die hij had met zijn vader. Ze spanden tegen hem en verkochten hem als slaaf aan een Egyptenaar. Wat zij niet wisten was dit; God gebruikte hun slechte plannen om de profetie te vervullen. Ze meenden het voor kwaad, maar God keerde het om ten goede.

En in de tijd van hongersnood gebruikte God juist wat vertrapt was (Jozef) om het hele gezin te onderhouden.

Het Woord van God zegt:
“De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden…”

De familie verkreeg gunst omdat hun broer op Gods plaats was van Goddelijke gunst.

We moeten voorzichtig zijn met hoe we met elkaar omgaan omdat niemand de toekomst kent. We kunnen alleen op Gods best voor de toekomst vertrouwen, wetende dat elke dag zijn eigen hemelse zegeningen voor alle mensen draagt, we kunnen alleen niet het medium bepalen door wie de zegeningen zullen komen.

Het enige dat we van onze toekomst weten, is de garantie van het eeuwige leven voor een ieder die in Jezus Christus gelooft.

Om deze reden moeten we ervoor kiezen om alle mensen met passie lief te hebben en weigeren te haten, respect te hebben en elkanders gaven te bejubelen ongeacht onze verschillen, omdat u nooit weet wie God gaat gebruiken om een ​​brug te bouwen voor uw volgende niveau.

Laten we elkaar steunen en er doel op stellen om bruggenbouwers te zijn zoals Jozef en geen brug afbrekers zoals zijn broers dat wel waren.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!