Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 45: 1-28
Genesis 46: 1-34
Genesis 47: 1-12
Mattheüs 16: 1-20
Psalmen 14: 1-7

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 23-

• Mattheüs 14: 1-9
• Genesis 22: 16-18
• Hebreeën 6: 16-19

Het Woord van God zegt: “… omwille van de eed kon Herodes zijn belofte niet ongedaan maken”

Laten we een eed definiëren;

Een eed is een plechtige belofte, vaak met een beroep op een goddelijke getuige, met betrekking tot iemands toekomst, actie of gedrag. Een voorbeeld is het afleggen van een eed van trouw aan iets of iemand, ongeacht de omstandigheden.

Weten we wel dat onze wandel met God gebaseerd is op de eed die Hij aan Abraham en zijn nageslacht heeft gedaan? En het Woord van God zegt dat wij het zaad van Abraham in Christus zijn. Dat betekent dat God dood is voor zijn eed. Hij zal niet van gedachten veranderen naar wat Hij Abraham en zijn nageslacht heeft beloofd. Met andere woorden, als God niet laat gebeuren wat Hij ons beloofd heeft, dan zou Hij niet langer meer God zijn.

Als een menselijke koning die slecht is, zijn woord kan houden omwille van de mensen, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader (God) dan niet trouw blijven aan zijn beloften voor ons?

Daarom is het bouwen aan een solide relatie met God belangrijk, omdat het ons vertrouwen in Hem stelt en niet op de beloften. Want de Beloftemaker is Degene die verantwoordelijk is om Zijn beloften tot stand te zien komen

Weet u dat het geheim van het zien van Gods beloften die tot stand komen in onze levens, niet komt door zwoegen of hard werk? Het geheim is OVERGAVE aan de Heilige Geest of Gods Woord in Jezus naam.

In alle nederigheid doe ik een beroep op u, om op te houden met uw arbeid en te vertrouwen in de Beloftehouder om Zijn beloften tot stand te laten komen.

Het is tijd voor OVERGAVE!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!