Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 40: 1-23
Genesis 41: 1-40
Mattheüs 14: 1-21
Spreuken 2: 12-22

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 20-

• Genesis 35: 1-5
• Marcus 2:22
• Romeinen 13:14
• Efeziërs 4: 21-25

De manier waarop we handelen is gelinkt aan onze dagelijkse overdenkingen. Verandering gebeurt niet zonder eerst de manier waarop we onszelf zien en de levensomstandigheden waarmee we worden geconfronteerd, te veranderen. En dit alles heeft te maken met onze overdenkingen.

God kan ons niet gebruiken zonder eerst de manier waarop we denken te veranderen.

Toen God Jakob bezocht en hem vroeg naar Bethel terug te keren, was het eerste wat Jacob deed, zijn huis op orde te brengen door te vragen dat hun afgoden (religie, traditie, menselijke filosofie) en gewaden (wat een symbool was van hun geloofssysteem of hoe ze dachten) worden weggegooid zodat ze konden aanvaarden wat God voor hen had.

God heeft niet nodig wat we denken te weten om te doen wat Hij met ons wil doen. Hij is op zichzelf meer dan voldoende om Zijn opdracht voor ons leven te volbrengen. We moeten ons echter overgeven aan Zijn Woord om te ervaren dat Zijn doel in en door ons wordt vervuld.

Een geweldig voorbeeld is Mozes. Mozes was bang om terug te gaan naar Egypte om Farao te confronteren omdat hij op zichzelf rekende. Maar God zei tegen Mozes je zult farao niet in je eigen kracht confronteren, ik zal het via jou doen. God moest Mozes een ervaring geven door wonderen en tekenen om zijn denkwijze over zichzelf en wie God is te veranderen.

Zo is hetzelfde met ons in Christus. Totdat we onze oude manieren van denken af leggen door dagelijks doelbewust bekleed te zijn met Christus (Zijn Woord), zullen we niet ervaren wat God ons heeft beloofd.

Jacob en zijn familie konden Gods beste niet ervaren totdat ze hun oude manier van doen aflegden. We kunnen geen nieuwe wijn in een oude wijnzak schenken. Anders zal de wijn de wijnzak doen barsten en zullen zowel wijn als de wijnzak geruïneerd worden. Nee! We schenken nieuwe wijn in een nieuwe wijnzak.

Om deze reden is het Woord van God ons gegeven zodat we worden vernieuwd in ons denken en gelijkvormig worden aan het beeld van Christus.

Ons nieuwe leven in Christus zal zo zinvol zijn als we gewoon de gezindheid van Christus omarmen die ons gegeven is.

Kies ervoor om de gezindheid van Christus te omarmen, want het is ons wapen tegen de aanvallen van satan.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!!