Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019:

Vandaag lezen we:
Genesis    34: 1-31
Genesis    35: 1-29
Mattheüs 12: 46-50
Mattheüs  13: 1-17
Psalm 10: 1-11

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 17-

•Genesis    28: 1-4
•Genesis    29: 13-15
•Mattheüs 10: 9-14
•Efeziërs    1: 3

We zijn hier niet om door iedereen geaccepteerd te worden voor wie we zijn of wat we doen, maar er is altijd iemand die God heeft aangewezen om voor ons te zorgen, zodat in alles wat we nodig hebben voorzeker is voorzien.

Toen Jakob zijn vaders huis verliet had hij geen materiële bezittingen, hij had alleen de zegeningen die er over zijn leven waren vrij gezet.

God had in Zijn oneindige wijsheid een plan van bovennatuurlijke voorziening voor Jakob door iemand voor te bereiden om hem te ontvangen.

Het was prachtig om te zien dat Laban bereid was om voor Jakob te zorgen en hij ging zelfs zover dat hij betaalde voor de dienst die Jakob verleende. Jakob vocht niet om geaccepteerd te worden, maar de zegening over zijn leven gaf hem gunst.

Wij als gelovigen in Christus zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Met andere woorden we zijn bekleed met Gods gunst, daarom is het niet onze plaats dat we zoeken naar acceptatie. God heeft ons namelijk al aangenomen in De Geliefde. We moeten ook weten dat met de zegeningen er ook gunst van goddelijke helpers van de Heer komt.

Hoewel we door God worden aanvaard betekent dit niet dat iedereen ons zal accepteren, maar er is altijd iemand die God heeft aangewezen om ons te accepteren en te voorzien in wat we nodig hebben. Als kinderen van God moeten we altijd bidden dat we die persoon ontmoeten.

Ons volgende niveau zit opgesloten in het hart van die persoon die God voor ons leven heeft aangewezen.

Gods schat zit in aardse vaten. Dat is waarom het Hem behaagt een aards vat te gebruiken om te voorzien in wat we nodig hebben.

Het wordt tijd dat we stoppen met worstelen en God vragen een ​​brug te bouwen tussen ons en onze ontvangers.

Onthoud dat niemand in zijn eentje succesvol is. Elke succesvolle man die je ziet, kent wel iemand die hem heeft ontvangen en hem heeft geholpen de persoon te worden die hij is vandaag de dag.

Bedenk eens waar we allemaal zouden zijn als we steeds de ontvangers (mensen) ontmoeten die God voor ons leven heeft aangewezen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!