Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis    32: 1-32
Genesis    33: 1-20
Mattheüs 12: 22-45
Spreuken  2: 1-11

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 16-

• Psalm        19:12
• Mattheüs  10:26
• Jacobus     4: 1-4

Eén van de redenen waarom we niet ontvangen wat we van God vragen, is ons motief. Verborgen duistere geheimen hebben velen ervan weerhouden hun doorbraak te ontvangen. En totdat we leren om het bloot te leggen voor God en ons ervan te bekeren, wetende dat Hij (God) alles ziet wat we doen, zal het moeilijk voor ons zijn om vooruit te gaan.

Mozes doodde iemand en verborg de persoon, denkende dat niemand hem zag, maar God zag hem wel.

David sliep met iemands vrouw, denkende dat niemand hem zag, maar God zag hem wel.

Achan stal en verborg het, denkende dat niemand hem zag, maar God zag het wel.

Onze duistere geheimen zijn satans middel geweest om ons te martelen en ons te verhinderen om de doorbraak te ervaren die God voor ons heeft.

Dat is waarom de Bijbel zegt: “Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden…”

Het is tijd om verder te gaan. Bekeer u en weiger uw fouten uit het verleden en de geest van veroordeling uw gebeden te laten verhinderen om verhoord te worden.

God reageert op de gebeden van een rechtvaardig mens en niet op de gebeden van iemand die zijn bewustzijn van rechtvaardigheid heeft verloren door veroordeling toe te staan ​hun leven te laten beheersen.

Geen stagnatie meer en onbeantwoorde gebeden!

We moeten er allemaal voor zorgen dat we niet zelf de oorzaak zijn dat onze gebeden niet worden beantwoord.

Het is tijd om in het reine te komen met God en de mens. Geen schaamte en stagnatie meer! Ga vooruit!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!