Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis    29: 1-35
Genesis    30: 1-43
Genesis    31: 1-55
Mattheüs 11: 16-30
Mattheüs 12: 1-21
Psalm      9: 7-20

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 15-

• Genesis 21: 15-19
• 2 Koningen 6: 15-17
• 2 Korinthiërs 4: 4
• Efeziërs 1: 17-23

Meestal is ons wonder dichterbij dan dat we ons ooit kunnen voorstellen. De dienstmeid van Sara verloor bijna haar baby omdat ze geestelijk blind was om te kunnen zien dat er water vlakbij haar in de buurt was.

De dienstjongen van Elisa raakte in paniek omdat hij niet kon zien dat degenen die met hen waren meer waren dan zij die tegen hen waren.

Daarom moeten we God betrekken in ons dagelijks leven en Hem vragen onze ogen te openen om te kunnen zien. Pas als Hij onze geestelijke ogen opent om te zien, ook al hebben we natuurlijke ogen, zullen we blind zijn om te kunnen zien van wat al reeds van ons is en kunnen we niet het onderscheid maken in Zijn voorziening voor ons leven.

Wij als gelovigen huilen om hulp, maar we weten niet dat onze Helper in ons is. Omdat de Grotere binnen in ons woont en Hij is onze hulp ten tijde van moeilijkheden.

De wereld schreeuwt om hulp, maar ze weten niet dat hulp altijd dicht bij hen is.

Het wordt tijd dat we uit sluimer komen en God vragen onze ogen te openen net als bij Sara’s dienstmeid om het wonder te zien dat Hij voor ons heeft.

Sta even stil en denk na hoe ons leven eruit zal zien als we ons wonder kunnen zien en herkennen?

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!