Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis    27: 1-46
Genesis    28: 1-22
Mattheüs 10: 32-42
Mattheüs 11: 1-15

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 14 –

• Mattheüs  8: 1-3
• Jesaja      53: 3-6
• 1 Petrus    2:24

God is altijd bereid om ons uit onze puinhoop te helpen als we op Hem vertrouwen. Dat is de reden waarom Hij Jezus op aarde heeft gestuurd om de gevallen mens te verlossen en hem terug te brengen naar Gods oorspronkelijke plan voor de mens.

De mens is niet gemaakt voor ziekte, maar was gezond geschapen en niet om ziek te zijn. Maar toen de mens zondigde werd hij blootgesteld aan ziektes.

Dus de vraag is niet of God bereid is om ons te genezen, want het was voor ditzelfde doel dat Jezus werd verwond en gekneusd. De vraag moet zijn: “Willen we genezen en ook de Genezer (Jezus Christus) vertrouwen om ons te genezen?”

We moeten ook weten dat God zelfs de ziekte wil genezen die u op uzelf heeft afgeroepen zolang we gewillig zijn te bekeren. Dus laat de geest van veroordeling en onvergevingsgezindheid u niet beletten om uw genezing te ontvangen.

Het is Gods wil om te genezen. Met dit in ons achterhoofd, zouden we nooit tot Hem moeten zeggen in gebed: “Heer, als het Uw wil is, genees mij” maar we moeten juist pro-actief onze genezing in Christus claimen!

Vandaag claim uw genezing in Christus in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!!!