Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 25: 1-34
Genesis 26: 1-35
Mattheüs 10: 1-31
Spreuken 1: 20-33

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 13-

•Genesis 25: 29-34
•Hebreeën 12:16
•1 Korinthiërs 9:27
•Galaten 6: 8

Het gebrek aan zelfbeheersing heeft ervoor gezorgd dat velen de kracht van Gods zegeningen in hun leven niet ervaren. Zulke mensen hechten geen waarde aan geestelijke dingen. Ze zijn vleselijk .

Esau verloor zijn recht als eerstgeborene vanwege voedsel. Adam en Eva verloren hun autoriteit over de duivel vanwege hetzelfde probleem.

Als we worstelen met zelfbeheersing, is dat omdat we ons niet overgeven aan Gods wil voor ons leven. Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest en het produceert automatisch in ons leven als we ons overgeven aan Gods Woord.

De mens is niet alleen een lichaam, maar de mens is een geest die een ziel heeft en in een lichaam woont. Het is heel belangrijk dat we leren te investeren in datgene wat blijvend is. En dat is onze geest meer dan onze ziel en lichaam.

De vraag is: hoe investeren we in onze geest?

Antwoord: Bijbelstudie, luisteren naar christelijke preken, geïnspireerde Christelijke literatuur boeken lezen geleid door De Geest in combinatie met gebed en vasten.

Esau miste het omdat hij ervoor koos om te investeren in iets dat tijdelijk was (zijn lichaam) en verwaarloosde datgene wat permanent was en wat de zegen droeg (zijn geest).

Het geboorterecht zijn privileges of rechten die we allemaal hebben door in een bepaalde familie te worden geboren. In het geval van Esau waren de privileges of rechten die hij had over zijn broer omdat hij de eerstgeborene was. Maar Esau hechte hier geen waarde aan en verkocht het aan zijn broer omdat hij op dat moment honger had.

De dag dat we wedergeboren worden , en dat was is als we Jezus accepteren als onze Heer en redder, nemen we deel aan dezelfde voorrechten en rechten die Jezus heeft, omdat we nu tot een nieuwe familie behoren die Christus wordt genoemd. Maar we kunnen deze privileges verspelen door onze vleselijke begeerte over onze geest te laten heersen. We moeten leren onszelf meer te voeden en te trainen in geestelijke dingen, zodat ons vlees ons niet zal dicteren en zal veroorzaken dat het zo reageert als dat van Esau.

Weiger als Esau te zijn en bouw uzelf op met Gods Woord.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kies ervoor om onder Gods discipline te komen !!!!