Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 25: 1-34
Genesis 26: 1-35
Mattheüs 10: 1-31
Spreuken 1: 20-33

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 12 –

• Genesis 17: 15-17
• Genesis 18:10
• Genesis 21: 1-2
• Numeri 23: 19-20

God is een beloftehouder. In feite is Hij God alleen de Enige die spreekt en doet wat Hij zegt. Hij spreekt opzettelijk met een doel om zijn Goddelijke plan voor de mens te volbrengen. Daarom is Hij geautoriseerd en getrouw om het uit te voeren ondanks dat wij soms ontrouw zijn.

Het behaagt God om zijn beloften voor ons leven te vervullen omdat het Hem God maakt in ons leven. Als er iemand is waar we op moeten rekenen en op kunnen vertrouwen, dan is dat God zelf.

Wat God ons ook heeft beloofd, zal voorzeker tot stand komen omdat Hij nooit liegt.

Als God aan Sara een belofte had gemaakt en deed wat Hij zei, hoe zit het dan nu met de beloften die Hij aan ons heeft gemaakt?

Weet u dat God nooit zal veranderen en niet van gedachten zal veranderen over ons ongeacht onze omstandigheden of houding die we naar Hem toe hebben. Wij zijn degenen die veranderen wanneer de dingen niet naar onze zin gaan vanwege het feit dat ons verstand Gods plan niet kan bevatten zonder dat wij daartoe worden ingebracht of een openbaring daarvan hebben, wat alleen komt door Gods Eeuwige Geest in ons.

Het is niet nodig om te twijfelen aan Gods beloften voor ons. Vanwege het feit dat Hij nooit liegt en Hij Zijn zegeningen over ons leven niet zal keren.

Laten we dus vasthouden aan onze geloofsbelijdenis en blijven in relatie met Hem in Jezus Naam. Voorwaar, voorwaar, ik zeg aan ons dat er een manifestatie zal zijn van datgene wat God ons heeft beloofd in Jezus Naam.

Veel zegeningen in
Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!