Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 24: 1-67
Mattheüs 9: 14-48
Psalm 8: 1-9

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 11 –

• Genesis 18:22-32
• 2 Kronieken 7 :14
• Ezechiël 22:30

Gebed nodigt de bovennatuurlijke hand van God uit om in te grijpen in een natuurlijke zaak van het leven in de aardse atmosfeer . Dienstknechten van God die de menselijke geschiedenis veranderden, deden dit door gebed.

Gebed gaat waar wij fysiek niet kunnen gaan.

Gebed is niet smeken maar gebed is God in herinnering brengen wat Hij heeft beloofd aan de mens. God heeft geen menigte nodig om de koers van de geschiedenis van de mens te veranderen. Maar God is op zoek naar een rechtvaardige man die op de bress staat overeenkomstig de beloften van God voor de mensheid.

Het was het gebed van Abraham dat Lot en zijn gezin bevrijdde.

Wat denkt u dat uw gebeden zullen doen met de omstandigheden waar u nu mee te maken hebt?

God is op zoek naar mensen die nee zullen zeggen tegen het werk van satan in hun stad, families, zaken en werk en die Zijn machtige Hand uitnodigen voor een ommekeer.

Het was het gebed van een rechtvaardige die bevrijding bracht. De vraag is hoe zit het met uw eigen gebeden?

Het Woord van God noemt ons de rechtvaardige van God in Christus.

Weet u dat de vijand wordt geïntimideerd wanneer een rechtvaardige in geloof bidt tot God in de Naam van Jezus.

Het is tijd om God te aan te roepen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!