Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Leviticus 21-22
Psalmen 31

-Voedsel tot overdenking Dag 69-

• Mattheüs 7: 7-8
• Marcus 11:24

Velen weten niet hoe ze moeten bidden of zijn niet gemotiveerd om te bidden omdat ze de waarde van gebed niet kennen. Gebed betekent Goddelijke overname of een overdracht van uw problemen aan God Die het vermogen heeft om het op te lossen.

Daarom zei Jezus: “Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.”

Het wordt tijd dat we onze zorgen op Hem gooien Die de kracht en het vermogen heeft om het te veranderen. In plaats van er mee rond te lopen.

God heeft ons niet geroepen om onze eigen problemen op te lossen of om lasten te dragen die Hij ons niet heeft gegeven.

“Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.”

Vandaag, wees nederig en laten we God de overhand geven over ons leven in Jezus Naam.

Onthoud dat het tegenovergestelde van nederigheid, trots is of zelfgenoegzaamheid. Een zelfgenoegzaam persoon is iemand die Gods hulp niet nodig heeft, maar afhankelijk is van zijn beperkte middelen.

Het is tijd om connectie te maken met Gods onbeperkte middelen in gebed.

God is bereid om het over te nemen. Wij moeten ook bereid zijn om het te overhandigen!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!