Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Genesis 4: 17-6:22, Matteüs 2:19-3:17, Psalm 3:1-8

Voedsel voor uw gedachtengang:

Genesis 3:1-6

De meest onstabiele mensen in het leven hebben altijd opties. Iemand met te veel opties is verward.

Onze menselijke natuur begeert altijd naar vervanging of wilt altijd nieuwe opties verkennen. En dit heeft ertoe geleid dat velen zijn afgeweken van Gods oorspronkelijke doel voor de mens.

Eva had het gemist omdat ze Gods Woord had vervangen voor een tijdelijk pleziertje dit was te wijten aan haar ego.

Een van de manieren waarop de vijand velen misleidt, is door hen een vervanging te geven voor Gods instructie voor hun leven.

Ik ben gaan beseffen dat het menselijk ego, geboren uit eigen lust, de ademhaven is voor opties.

Ren weg van alles wat Gods Woord wil vervangen voor uw leven.

Veel zegeningen in Jezus naam.

Overdenk het!!!!