Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Micah 7

-Voedsel tot Overdenking Dag 202-

• Lucas 23: 13-21
• Mattheüs 10:36

Het feit dat we van mensen houden, betekent niet dat ze ons geen pijn zullen doen. Daarom, moeten wij ons verstand voorbereiden op beledigingen. De mensen die ons de grootste pijn zullen bezorgen, zijn juist degenen van wie wij houden.

Jezus Christus houdt zoveel van de wereld. Helaas, dezelfde mensen die hij liefhad in deze wereld, kruisigde hem (Johannes 3: 16, Lucas 23: 13-21)

“Maar zij riepen terug en zeiden: Kruisig Hem, kruisig Hem!”
Lucas 23:21 NBG51

Het is om deze reden dat we moeten leren om onze harten te bewaken, wetende: “iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.[Micah 7:6] Matteüs 10:36 NBG51

Dat betekent dat de mensen die ons het meest pijn zullen doen, degenen zijn in uw eigen huishouden.

Bedenk: het liefhebben van mensen betekent niet dat pijn afwezigheid is.

Wees voorbereid!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!