Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 11-12
Lucas 13

-Voedsel tot overdenking dag 99-

• Johannes 3:16
• Efeziërs 2: 8-9

We ontvangen van God niet omdat we goed zijn of om onze goede werken doen, maar vanwege wat Jezus heeft gedaan. Het komt allemaal neer op Gods liefde voor de mensheid en de verbonds overeenstemmingen van de eed met onze vader van geloof Abraham en onze Heer Jezus Christus.

Het Woord van God zegt: “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”
Johannes 3:16 BB

Het was vanwege Gods liefde dat Hij Zijn enige Zoon aan deze wereld gaf. Het was niet omdat de wereld een goede plek was. De goedheid die we allemaal vandaag de dag in ons leven ervaren, is omdat Jezus kwam en de prijs voor ons heeft betaald. Dat is de reden waarom we geen eer kunnen krijgen voor de gunsten en wonderen in ons leven. Het is allemaal vanwege Jezus niet vanwege onze goede werken.

Dat is ook de reden waarom de Bijbel zegt: “Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door [ jullie ] geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn [ dus ] niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen.”
Efeziërs 2:8‭-‬9 BB

We zijn wat we zijn vanwege Gods liefde voor ons.

Onthoud dat we van Hem houden omdat Hij ons eerst heeft liefhad.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!