Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 5

-Voedsel tot overdenking dag 96-

• Romeinen 13:10

Soms ontmoet u mensen in het leven die achteloos spreken of handelen.

Wij als gelovigen zijn niet geroepen om achteloos te handelen, omdat we in een wereld leven vol met verwonden mensen die genezing nodig hebben. Mensen gaan om verschillende redenen naar de kerk. Echter voor ons, als gelovigen, zijn we naar de kerk gekomen omdat Jezus Christus het antwoord is geworden op onze noden.
Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:

“De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
Romeinen 13:10 HSV

Dat betekent dat, voordat we iets zeggen of doen jegens iemand, we onszelf de vraag moeten stellen: “als ik het was die zo zou worden behandeld, hoe zou ik me dan voelen?”

We moeten leren onzelf te verplaatsen in een ander voordat we iets zeggen of doen.

Liefde acht de ander uitnemender en is niet zelfzuchtig. Daarom wat we niet willen dat mensen ons aandoen, moeten we ook andere niet aandoen.

Onthoud wat een mens zaait, dat zal hij oogsten.

Veel zegeningen in Jezus ‘Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!