Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 6-7

-Voedsel tot overdenking dag 97-

• Efeziërs 4: 1-3
• 1 Petrus 4: 8

Tegenwoordig zien we veel verraad omdat iedereen zijn of haar punt wil maken en in de schijnwerpers wil staan.

De waarheid is dat Jezus het punt is Hij leed aan verraad en schande voor ons allen die in Hem geloven. Hij is de verzoening voor onze zonden en veroordeelt ons niet, maar leeft om dagelijks voorbede voor ons te doen.

Wij als gelovigen horen geweldige voorbeelden te zijn van discretie en we moeten leren elkaars fouten te bedekken, zoals onze Heer Jezus Christus.

Het Woord van God zegt:
“Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.”
1 Petrus 4:8 HSV

We moeten leren om lankmoedig te zijn tegenover elkaar, en elkaars fouten te verdragen door voor elkaar te bidden, zo vervullen we de liefdeswet van Christus .

“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede”
Efeze 4:1‭-‬3 HSV

Wanneer we weigeren om in ons hart ruimte te geven voor elkaars fouten, dan laten we een zelfingenomen houding zien alsof we zelf nooit een fout hebben gemaakt.

We moeten ons realiseren dat God ruimte maakt voor onze fouten, zodat we kunnen groeien en Zijn allerbeste worden. Daarom moeten we niet altijd de fouten van onze medebroeders in Christus blootleggen, maar leren ze te bedekken en in gebed te dragen.

Dit betekent niet dat we niet eerlijk tegen ze moeten zijn door de waarheid in liefde te spreken, maar God is niet blij als we hun fouten op de nationale televisie uitzenden.

Liefde bedekt een tal van zonden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het handel ernaar !!!!