Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 3 & 4

-Voedsel tot overdenking Dag 95-

• 1 Johannes 3:14-15
• 1 Johannes 4:8

Het bewijs dat je een kind van God bent is door te wandelen in Gods Liefde. Het gaan naar de kerk maakt ons nog geen Christenen. Want Het Woord van God zegt:

‘Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.’ 1 Johannes‬ ‭3:14-15‬ ‭HSV

De Bijbel zegt: “… Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat…” Dit is niet een gedachtegang maar kennis geboren uit ervaring.

Dit betekent dat een ieder die haat heeft in zijn of haar hart tegen wie dan ook, waarschijnlijk geen kind van God is.‬‬ Wanneer wij mensen haten, zijn wij niet verschillend van iemand die het in zich heeft om een moord te plegen. Haat is een andere vorm van bitterheid. De Bijbel zegt duidelijk: “… want alzo heeft God de wereld lief gehad dat Hij gaf… (John 3:16)”

Ook al is deze wereld vol van het kwaad, Gods Liefde ervoor, dwong Hem om Jezus Christus te sturen om de losprijs voor het kwaad of slechtheid in deze wereld te betalen met Zijn Leven.

Dit is de reden waarom wij moeten toestaan dat de liefde van God ons leven dagelijks domineert.

God is liefde, geen haat, dus we zijn kinderen van liefde; om deze reden, weten wij waarom wij wederom geboren zijn. Niet omdat we naar de kerk gaan, maar omdat we voort bewogen worden door de liefde van God.

‘Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.’ 2 Korinthe‬ ‭5:14‬ ‭HSV‬‬

Liefde is onze natuur en onze manier van leven. Zonder liefde, zal het leven zuur en bitter zijn voor iedereen.

Laten we een uiting zijn van Gods Liefde naar iemand toe in Jezus Naam.

Vele zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar!!!