Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 34-36

-Voedsel tot Overdenking Dag 93-

• Romeinen 5:5
• Efeziërs 4:32
• Romeinen 5:8

Elkaar liefhebben is iets wat we doen en niet wat we zeggen .We kunnen van iedereen houden door ze te accepteren voor wie ze zijn en niet op de manier waarop wij hen liefhebben of willen dat ze zijn. Mensen willen veranderen in onself voordat we van hen kunnen houden is manipulatie en controle, wat een vorm is van hekserij. Eigenlijk zijn we hier om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus, en niet aan het beeld van een mens.

We moeten niet verwachten dat de mens die niet wederomgeboren is, in Gods liefde wandelt, omdat zij de liefde niet hebben; maar wat ons als gelovigen in Christus betreft, behoort dat onze levensstijl te zijn.

“Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.”
Romeinen 5:5 HTB

De Heilige Geest is de belichaming van Gods liefde in ons. Dat betekent dat ons hart omringd is door de liefde van God. Gaven worden gegeven met als doel een probleem op te lossen of om in de nood van een ander te voorzien.

Wanneer we bidden om in liefde te wandelen, zal God ons een ongelief persoon geven om Zijn liefde aan te betonen. Het is onze beoefening van liefde die ons daarin laat groeien. We zijn niet geroepen om alleen de mensen lief te hebben die van ons houden, maar ook om onze vijanden lief te hebben. We zijn niet eens geroepen om vleselijk lief te hebben, maar om lief te hebben zoals Jezus Christus.

“Uw denken moet grondig vernieuwd worden.”
Efeziërs 4:23 HTB

De vraag is: “Wanneer heeft Jezus Zijn liefde aan ons betoond?”

Het antwoord is: “Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.”
Romeinen 5:8 HTB

Het is mogelijk om op die manier lief te hebben, omdat we Zijn liefde in ons hebben in de persoon van de Heilige Geest.

Vandaag betoon de liefde van God aan een persoon die niet geliefd is in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!