Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 30-31
Lucas 10
Psalmen 41

-Voedsel tot overdenking dag 90-

• Lucas 6: 41-42
• Hooglied 2:15

Meestal bekritiseren we iemand omdat we onszelf beter vinden dan de andere persoon.

De Bijbel zegt: “Achte de een de ander uitnemender dan zichzelf”

De reden: de geest van trots. God haat trots; God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

We praten ook over hun fouten omdat ze zijn blootgesteld of openbaar zijn gemaakt. In feite zijn de ergste soort zonden geheime zonden. Het feit dat uw verborgen fouten niet worden blootgelegd maakt u niet beter dan een ander. De waarheid is, geheime zonde die niet is blootgesteld is altijd erger dan wat wordt blootgesteld.

Daarom zei Jezus: “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.” Lucas 6:41‭-‬42 NBG51

Onze fouten zijn vaak slechter dan die van de persoon die we bekritiseren.

Wat blootgesteld is, leidt tot berouw, maar wat niet blootgesteld is, kan gemakkelijk ons leven vernietigen omdat het vaak door ons wordt getolereerd en onderschat. We gaan er dan mee om alsof we het wel aankunnen. Wij zouden echter* allemaal moeten weten dat het juist de kleine vossen zijn die onze wijngaarden verderven.

“Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan.” Hooglied 2:15 NBG51

Dit betekent niet dat we elkaar niet moeten corrigeren of onze fouten moeten toegeven en onze excuses ervoor moeten aanbieden.

Jezus zei dat we, voordat we iemand bekritiseren en tot de dood veroordelen, we eerst naar onze eigen persoonlijke fouten moeten kijken en leren rechtvaardig te oordelen in overeenstemming met Gods Woord. Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden.

De volgende keer voordat we mensen bekritiseren, moeten we eerst naar onszelf kijken.

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!