Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Numeri 26-27
Lucas 8
Psalmen 39

-Voedsel tot overdenking Dag 88-

• Lucas 7: 2-9
• Efeziërs 2: 8-9

De mens zal altijd goede werken verhogen, maar God reageert altijd op geloof en niet op goede werken.

“Een officier van het Romeinse leger had een knecht die veel voor hem betekende. Die knecht was ernstig ziek geworden en lag op sterven. Toen de officier over Jezus hoorde, stuurde hij enkele voorname Joodse burgers naar Hem toe met de vraag of Hij wilde komen om zijn knecht te genezen. Zij kwamen bij Jezus en vroegen Hem dringend of Hij wilde meegaan om de man te helpen. ‘Als er één is die verdient dat U hem helpt, is hij het wel!’ zeiden ze. ‘Hij houdt van ons volk en heeft zelfs op eigen kosten een synagoge voor ons laten bouwen.’ Jezus ging met hen mee. Maar toen Hij bijna bij het huis was, stuurde de officier een paar vrienden naar Hem toe met de boodschap: ‘Here, ik wil het U verder niet lastig maken. Ik ben het niet waard dat U in mijn huis komt. Daarom heb ik het ook niet gedurfd zelf naar U toe te komen. Eén woord van U is genoeg om mijn knecht te genezen. Want ik moet doen wat mijn commandant zegt. En mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen de één zeg: “Ga,” gaat hij. En tegen de ander: “Kom,” komt hij. En zeg ik tegen mijn knecht: “Doe dit,” dan doet hij het.’ Jezus was verbaasd. ‘Hebt u dat gehoord?’ zei Hij tegen de mensen die met Hem waren meegekomen. ‘Nergens in Israël heb Ik iemand ontdekt die zoveel geloof in Mij heeft!’ De vrienden van de officier gingen het huis weer binnen en zagen dat de knecht helemaal genezen was.” Lucas 7:2‭-‬10 HTB

Zie in vers 9 hoe Jezus Zich verwonderde over het geloof van de officier en niet over zijn goede daden. Het was het geloof van de officier die het plotselinge herstel bracht van zijn dienstjongen en niet zijn goede daden.

Zijn goede daden verbonden hem met Jezus, maar zijn geloof in Christus gaf geboorte aan het herstel van zijn dienstjongen.

Dit is dezelfde reden waarom we niet gered zijn door goede daden. Want we zijn gered door genade door geloof, en niet door  onszelf.

Onze noden bewegen God niet, maar ons geloof in God inzake onze noden zal een ommekeer brengen in onze omstandigheden.

God wil dat we ons vertrouwen of geloof in Hem aanvuren en niet goede werken. Goede werken zijn een product van ons geloof in Hem.

“Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” Efeziërs 2:8‭-‬9 HTB

De redding die we ervaren in Christus , is een product van Gods geloof dat ons gegeven is door genade.

We moeten ons nooit beroemen of de eer opeisen voor goede werken, maar laten we liever roemen in Degene die ons de kracht en het vermogen heeft gegeven om Zijn goedheid te tonen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!