Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 24-25

-Voedsel tot overdenking Dag 87-

• Lucas 7: 2-9
• Handelingen 9 :36-42
• Handelingen 10: 1-2

We zullen allemaal herinnerd worden voor de problemen die we creëren en oplossen.

De vraag is hoe wilt u herinnerd worden?

Er was een zekere man in de Bijbel die erg ziek was en op het punt stond te sterven. Zijn dood werd afgewend omdat de meester van degene die ziek was een goede man was. Hij kon niet bij Jezus komen, maar mensen die hem kenden, moesten de aandacht van Jezus trekken vanwege de officier zijn vriendelijkheid voor zijn gemeenschap. Als gevolg van zijn goede daden en geloof in God werd het leven van zijn dienstjongen bewaard.

Ook Dorcas en Cornelius waren geweldige voorbeelden van mensen die werden herinnerd vanwege de goede daden die ze aan hun gemeenschap hadden getoond.

“Een officier van het Romeinse leger had een knecht die veel voor hem betekende. Die knecht was ernstig ziek geworden en lag op sterven. Toen de officier over Jezus hoorde, stuurde hij enkele voorname Joodse burgers naar Hem toe met de vraag of Hij wilde komen om zijn knecht te genezen. Zij kwamen bij Jezus en vroegen Hem dringend of Hij wilde meegaan om de man te helpen. ‘Als er één is die verdient dat U hem helpt, is hij het wel!’ zeiden ze. ‘Hij houdt van ons volk en heeft zelfs op eigen kosten een synagoge voor ons laten bouwen.” Lucas 7:2‭-‬5 HTB

We kunnen allemaal nu de beslissing maken hoe we herinnerd willen worden en in die richting gaan werken.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!