Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Numeri 23
Lucas 7
Psalmen 38

-Voedsel tot overdenking Dag 86-

• Mattheüs 21: 21-22
• Jacobus 1: 5-7

Twijfel is een dief die de zegeningen steelt van Gods volk. Velen hebben hun wonder nooit ontvangen omdat ze twijfelen aan God.

“Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.
Matteüs 21:21‭-‬22 NBG51

Vaak benadrukken we teveel het spreek gedeelte, maar de sleutel in de bovenstaande tekst is “…. twijfel niet …”. Het is niet nodig om te twijfelen wanneer God spreekt. Als we aan God twijfelen, gedragen we ons als geestelijke prostituees die teveel opties hebben. Een mens met te veel opties is verward.

“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,”
Jakobus 1:5‭-‬7 NBG51

De Bijbel zegt: “…. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen…”. Met andere woorden, de persoon faalt niet om te ontvangen; niet omdat hij niet de juiste woorden sprak, maar omdat hij aan God twijfelde.

God liegt nooit. Hij doet wat Hij zegt dat Hij zal doen. Dat is waarom Hij God is.

“God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?”

Onthoud dat God trouw is aan Zichzelf, zelfs als wij ontrouw zijn.

“Zelfs als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan Zich niet tegen Zichzelf keren. Herinner de mensen in de gemeente aan deze geweldige waarheden en verbied hun namens de Here over onbelangrijke dingen te ruziën. Dat is verwarrend en zinloos, ja, zelfs slecht.”
2 Timotheüs 2:13‭-‬14 HTB

Blijf gefocust in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!