Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 17-21
Lucas 6: 1-11
Spreuken 8: 1-11

– Voedsel tot overdenking dag 84-

• Efeziërs 6: 1-12
• Jakobus 4: 7

Velen willen in autoriteit functioneren, maar weigeren zich te onderwerpen aan de regering die God in hun leven heeft geplaatst.

Het is verbazingwekkend om te zien dat veel gelovigen demonen binden of strijden tegen hen.

“Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen”

We falen door ons niet te onderwerpen aan de gezagsdragers die God in ons leven heeft geplaatst. Autoriteit werkt alleen voor diegenen die zich onder gezag hebben gesteld.

Om demonen te zien vluchten van ons, moeten we eerst de tekst Efeziërs 6: 1-10 in praktijk brengen. We moeten ons onderwerpen aan de autoriteits figuren die God in ons leven heeft geplaatst.

Het wordt tijd dat we functioneren in Gods autoriteit die aan ons gedelegeerd is door ons te onderwerpen aan de autoriteit die God in ons leven heeft geplaatst .

Jakobus zei: “Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.”

Onderwerping maakt ons niet minder, maar zorgt ervoor dat we functioneren in Gods autoriteit voor ons.

Veel zegeningen in Jezus ‘Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!