Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 15-16
Lucas 6-7
Psalmen 37: 10-40

-Voedsel tot overdenking dag 83-

• Lucas 5: 27-32

Wij gelovigen houden ervan om met onszelf rond te hangen omwille van het hebben van gezelschap. Dit is niet verkeerd maar we moeten allemaal onthouden dat we in deze wereld zijn geplaatst met het doel om uit te reiken naar de verlorenen.

Hoe gaan we ooit deze wereld bereiken voor Jezus als we altijd met onszelf rondhangen?

Om deze reden had Jezus zondaars als gezelschap,  zodat Hij sommigen voor Zijn koninkrijk kon winnen.

“Kort daarna reisde Jezus verder. Onderweg zag Hij Levi, een tolontvanger, voor zijn tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: ‘Kom, ga met Mij mee.’ Levi stond op, liet alles achter en ging met Hem mee. Enige tijd later organiseerde Levi een grote feestmaaltijd ter ere van Jezus. Onder de genodigden waren ook veel tolontvangers. De Farizeeën en bijbelgeleerden zeiden tegen Jezusʼ leerlingen: ‘Onbegrijpelijk dat u met zulk soort mensen aan tafel gaat.’ Toen nam Jezus het woord: ‘Weet u wie een dokter nodig hebben? Zieke mensen, maar gezonde niet. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen een nieuw leven te beginnen, niet degenen die Gods wil al doen.” Lucas 5:27‭-‬32 HTB

Ons motief om ons te mengen met de mensen van deze wereld is om hen te winnen voor Christus. We zijn niet geroepen om ze te veroordelen, maar om de liefde van God aan hen te betonen, zodat ze kunnen komen tot de reddende kennis van Jezus Christus.

Paulus zei in een van zijn brieven: “Want hoewel ik een vrij man ben, heb ik mij aan alle mensen ondergeschikt gemaakt om er zo veel mogelijk voor Christus te winnen. Als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan omdat ik hen voor Christus wil winnen. Als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven, houd ik mij er ook niet aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, laat ik niet merken dat ik sterk ben, om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast om in ieder geval enkelen van hen te redden. Ik doe het allemaal ter wille van het goede nieuws, ik wil samen met vele anderen de zegen ervan hebben. 1 Korinthiërs 9:19‭-‬23 HTB

Wij als gelovigen in Christus moeten op deze manier functioneren geleid door De Geest om zielen te winnen voor Christus.

We moeten leren Gods agenda voor deze wereld te omarmen en er onze prioriteit aan te geven.

Alles draait om zielen, zielen, zielen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!