Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 15-16
Luke 5
Psalmen 37: 1-9

-Voedsel tot overdenking dag 82-

• Numeri 14: 6-9
• 1 Korinthiërs 10:13
• 2 Korinthiërs 1:20

De beloften van God voor ons leven zijn Ja en Amen. Met andere woorden, ons kunnen telt niet om de beloften te laten gebeuren. Jezus Christus is het antwoord op Gods beloften voor ons. Het is onze plicht om er een Amen bij te zetten.

Toen de kinderen van Israël werden gestuurd om het beloofde land te verspieden ; de beloften hebbende van melk en honing wat voor ons, de beloften van God zijn voor ons leven. God was niet afhankelijk van wat ze hadden, maar vertrouwde erop dat Hij het land zou veroveren.

Alles wat ze moesten doen was te vertrouwen op God die de beloften deed en handelde in overeenstemming met Zijn Woord.

God wist ook dat er reuzen in het land waren, maar Hij gaf de beloften omdat zij Zijn beloften (Woord) waren die de reuzen zouden overwinnen.

Het is hetzelfde met ons nu. Alles wat God ons in Zijn Woord heeft beloofd; dat er zeker reuzen of een Rode Zee onderweg zullen zijn om te overwinnen.

We moeten ons allemaal de Rode Zee herinneren of de reus die niet bewogen omdat wij zo krachtig waren, maar het gaat weg waneer we ons vasthouden aan God die de belofte heeft gemaakt van Goddelijke ontsnapping ten tijde van beproeving.

Zijn beloften zijn onze deur van ontsnapping aan elke beproeving of verleiding die op onze weg komt. Dat is waarom we moeten leren vast te houden aan de beloften; God vertrouwende om Zijn Woord uit te voeren.

Misschien voelt u zich ziek in uw lichaam of hebt u financiële problemen. Het is niet door u zorgen te maken of te klagen dat de problemen zullen verdwijnen. Het is door u vast te houden aan Gods woord van genezing en bovennatuurlijke voorziening in uw noden die de situatie zullen veranderen (Jesaja 53: 3-5; 1 Petrus 2:24; Filippenzen 4:19).

Daarom zeiden Jozua en Kaleb: “Twee van de spionnen, Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, begonnen hun kleren te scheuren en zeiden tegen het verzamelde volk: ‘Het land dat voor ons ligt, is prachtig en de Here is ons welgezind. Daarom zal Hij ons veilig dat land binnenbrengen en het ons geven. Het is erg vruchtbaar, een land dat overvloeit van melk en honing. Mensen, kom toch niet in opstand tegen de Here ! Wees niet bang voor de inwoners van dat land. Wij zullen hen overwinnen, want zij zijn als brood voor ons. De Here staat aan onze kant en beschermt hen niet langer! Daarom moeten wij niet bang voor hen zijn!”
Numeri 14:6‭-‬9 HTB

Ze maakten deze verklaring niet vanwege wat ze bezaten, maar omdat ze op God vertrouwden, die hen beloofde het land te geven. En op Zijn kracht om de reuzen weg te jagen zodat ze volledig bezit van het land konden innemen.

Laten we vandaag van de beloften van God gebruik maken tegen elke uitdaging waarmee we te maken kunnen krijgen. Vertrouwend op God om Zijn Woord te eren in Jezus ‘Naam.

Veeg de tranen weg en vecht terug!

Veel zegeningen in Jezus ‘Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!