Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 12-13
Lucas 4
Spreuken 7: 21-27

-Voedsel tot overdenking dag 80-

• Numeri 10: 29-33
• Psalmen 133: 1-3

We moeten allemaal leren onze uniekheid te vieren. Ieder mens heeft iets in zichzelf of haarzelf dat iemand anders nodig heeft om zijn door God gegeven opdracht op aarde te vervullen. Het is onze plicht om deze personen te herkennen en met hen samen te werken, ongeacht onze verschillen.

Mozes kende zijn plaats in God en weigerde iets te doen waartoe hij niet was aangewezen. Hij maakt gebruik van de diensten van een expert die de weg beter wist dan hij om het mandaat dat God hem gaf te vervullen.

Hoewel we allemaal de Geest van God in ons hebben. We moeten allemaal weten dat Hij werkt door middel van mensen op basis van hun door God gegeven gaven en op basis van hun vermogen dat gebaseerd is op hun geloof in God.

Mozes had de hulp van Hobab nodig vanwege het feit dat hij (Hobab) meer begrip had voor het woestijnleven dan hij (Mozes) hoewel hij Gods profeet was. We moeten niet alles overgeestelijk bekijken. Sommige dingen benader je gewoon met gezond verstand om voorwaarts te gaan. Hobab werd in het leven van Mozes geplaatst om hem te helpen in zijn reis door de wildernis, omdat hij (Hobab) meer bekend was met het leven in de woestijn.

We hebben elkaar nodig. We moeten leren onze verschillen van kwaliteit en gaven te vieren in plaats van competitie te voeren en jaloers op elkaar te zijn.

God maakte geen fout om onze vijf vingers te maken, hoewel ze niet op elkaar lijken, functioneren ze op unieke wijze om hetzelfde doel te bereiken.

Vier elkaars gaven en help elkaar bij het vervullen van Gods mandaat voor elkaars leven.

Waar een Mozes is, zullen we een Joshua, Aäron, Ur en Hobab vinden die elkaar helpen om Gods visieplan voor hun leven te vervullen.

Onthoud dat terwijl u een Mozes helpt zijn mandaat te vervullen, gebruikt God ook die Mozes om u te helpen Gods plan te vervullen voor uw leven.

We staan ​​in eenheid !!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!