Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 10-11

-Voedsel tot overdenking Dag 79-

• Lucas 3:19
• Johannes 15: 18-25

De waarheid begraven in de grond zal altijd opstaan. Jezus werd gedood omdat Hij de waarheid was, maar na drie dagen stond Hij op met de sleutels van overwinning op de hel en het graf.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader.”

Wanneer we ooit voor de waarheid staan, kunnen we vervolging verwachten. Het zou niets nieuws voor ons moeten zijn omdat Jezus Christus en vele heiligen van oudsher om dezelfde reden werden vervolgd. God garandeert bevrijding voor iedereen die vervolgd wordt, maar Hij heeft niet gezegd dat we geen vervolging zullen ervaren.

“Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat Ik jullie van hen heb weggeroepen. Weten jullie nog dat Ik zei dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is? Als zij Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als zij zich aan mijn woorden hebben gehouden, zullen ze zich ook aan jullie woorden houden. De mensen zullen jullie vervolgen omdat jullie bij Mij horen. Zij kennen God niet, die Mij gestuurd heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor de zonden die zij doen. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Als Ik niet zulke grote wonderen onder hen had gedaan, zouden zij niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij die wonderen met hun eigen ogen gezien, en ondanks dat haten zij zowel Mij als mijn Vader. Daardoor wordt werkelijkheid wat er in hun wet staat: “Zij hebben mij zonder reden gehaat.”

We mogen nooit compromis sluiten met Gods standaard om te conformeren naar het beeld van onze samenleving. En weet ook dat we winnen door dagelijks de waarheid van Gods Woord te spreken. Net zoals Jezus uit de hel kwam en de dood overwon, zo zal het met ons ook zijn als we in de waarheid blijven.

“Maar als jullie één met Mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren.”

We zijn van de waarheid en we zouden moeten leren Gods waarheid te spreken in liefde tot een ieder waar we voor zijn geroepen. Dat is hoe we ons licht laten schijnen in deze donkere wereld.

Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is, en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente.”

Vandaag, wees moedig en kom uit uw schuilplaats door de waarheid in liefde te spreken tegen iemand die in duisternis zit.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!