Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Nummers 8-9
Lucas 2: 41-52
Lucas 3
Psalmen 35: 11-28

-Voedsel tot overdenking dag 78-

• Numeri 1: 1-5,19
• Numeri 2:34
• Johannes 12:49

Het is zo makkelijk om met God te wandelen wanneer we Zijn richtlijnen volgen.

Mozes heeft nooit iets gedaan uit zichzelf, maar hij handelde zoals de Heer hem geïnstrueerd had.

“Diezelfde dag nog riepen Mozes, Aäron en de bovengenoemde leiders alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Here Mozes had opgedragen, en hij telde hen”

Een mens die niet weet hoe hij zich moet onderwerpen aan authoriteit of die geen instructie kan aannemen, kan niet functioneren in kracht of autoriteit.

God heeft ons niet geroepen om op onszelf te handelen. We moeten handelen zoals de Heer bevolen heeft. Dat wil zeggen, als mensen onder autoriteit omdat we niet hier zijn om onze eigen doelen te dienen, maar die van God.

Jezus Christus, onze Heer, handelde nooit uit Zichzelf of had Zichzelf aangewezen, maar stond onder instructie.

“Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar Ik heb gezegd wat Mij is opgedragen door mijn Vader die Mij heeft gestuurd.”

Het geheim van het volgen van Gods orde is dit; het zorgt ervoor dat we functioneren in Zijn kracht en autoriteit in de geestelijke en de natuurlijke atmosfeer. En demonen zullen altijd bij onze aanwezigheid beven omdat we onder Gods autoriteit staan.

Een mens die niet onder instructie staat, is al verslagen voordat de feitelijke nederlaag zich manifesteert.

Het gebod van God volgen is leven volgens Zijn Woord.

Onthoud dat overwinning zit in gehoorzaamheid aan Gods wil en niet in ongehoorzaamheid.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!