Bijbelstudieplan 2019:

Vandaag lezen we:
Numeri 7: 1-65
Lucas 2: 21-40
Psalmen 35: 1-10

-Voedsel tot overdenking dag 77-

• Marcus 14: 18-26
• Jozua 24:15

Elke keer dat een verbond wordt gesloten, werkt het in beide richtingen. Het werkt voor en tegen een persoon, afhankelijk van of ze het reglement van het verbond naleven of niet.

Judas nam deel aan Lichaam van de Heer en ging achter Zijn rug om en verraadde Hem. Jezus vervloekte Judas niet, maar zijn handelingen brachten een vloek over hemzelf. Daarom worden we gewaarschuwd om niet onwaardig aan de tafel van de Heer deel te nemen omdat we verdoemenis over onszelf brengen.

De reden voor verdoemenis is te wijten aan het feit dat we weigeren ons te conformeren aan het verbond.

“Jezus nam een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. ‘Neem dit,’ zei Hij, ‘dit is mijn lichaam.’ Daarna nam Hij een beker wijn, dankte God ervoor en gaf hem aan zijn leerlingen. Zij dronken er allemaal uit. ‘Dit is mijn bloed, dat voor vele mensen zal vloeien,’ zei Hij. ‘Het bezegelt het nieuwe verbond tussen God en de mens. Wat de wijn betreft, die zal Ik niet meer drinken tot de dag dat Ik de nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van God.’ Tot slot zongen zij een lied tot eer van God en gingen daarna naar de Olijfberg.”

Judas nam deel aan dit verbond en deed iets wat er tegen in ging.

Om deze reden zei Joshua: “Maar als u de Here niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn of de goden van de Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen.”

Het wordt tijd dat we ervoor kiezen God voor de volle 100% te dienen, zodat we de verbonds zegeningen kunnen ervaren als het zaad van Abraham in Christus en als mede erfgenamen samen met Christus.

Gehoorzaamheid zet verbondszegeningen vrij en ongehoorzaamheid sluit de hemelen.

Laten we allemaal ervoor kiezen om God te gehoorzamen, ongeacht de offers dat we moeten maken. Er is een grote beloning voor gehoorzaamheid.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!