Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 5: 11-31
Numeri 6: 1-27
Lucas 2: 1-20
Spreuken 7: 6-20

-Voedsel tot overdenking Dag 76-

Mattheüs 16: 21-23
Mattheüs 22:29

Vaak zeggen we dat we eerlijk zijn over hoe we ons voelen en daarom spreken we vanuit ons eigen perspectief van eerlijk zijn.

Ik heb goed nieuws voor ons. Het feit dat we misschien oprecht mogen zijn in onze geest of in ons hart met wat we zeggen, betekent nog niet dat het juist is. De enige keer dat onze eerlijkheid of echtheid telt, is wanneer het in overeenstemming is met Gods Woord of wil voor ons leven.

Petrus dacht dat hij het juist had om Jezus te bestraffen door te zeggen dat hij Hem nooit zou verlaten totdat er een voorval plaatsvond en hij zich van Christus onttrok.

Van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en daar verschrikkelijke dingen zou meemaken. Hij zou in de handen van de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden vallen en gedood worden. Maar op de derde dag zou Hij weer levend worden. Petrus nam Hem apart om Hem terecht te wijzen. ‘Dat mag niet, Here,’ zei hij. ‘God zal ervoor zorgen dat U zoiets niet overkomt.’ Jezus keerde hem de rug toe en zei: ‘Maak dat je wegkomt, Satan! Je bent een valstrik voor Mij. Jij bent niet gericht op wat God wil, maar op wat mensen willen.”

Petrus was oprecht in zijn uitspraak maar onwetend van Gods wil en op dat moment werd hij gebruikt als instrument van satan om Gods verlossingsplan voor de mensheid proberen te stoppen.

Om deze reden moeten we leren om Gods wil over een situatie te zoeken voordat we uitspraken maken. Want onze eerlijkheid of oprechtheid met betrekking tot een situatie betekent nog niet dat het bij het juiste einde hebben.

De Bijbel zegt: “Jezus antwoordde: ‘U denkt verkeerd. Dat komt omdat u de boeken van Mozes en de kracht van God niet kent.”

Het wordt tijd dat we verantwoordelijkheid tonen in onze woorden en onze harten bewaken om suggesties die voortkomen uit onze gevoelens niet toe te staan ​​onze acties te laten domineren in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!