Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 2: 10-34
Lukas 1: 39-80
Psalmen 34: 1-22

-Voedsel tot overdenking dag 74-

• Markus 15: 12-14
• Handelingen 3: 6

Toen we wederom geboren werden ontvingen we Jezus in ons leven. De vraag is wat doen we met Jezus?

Veel gelovigen, ook al hebben ze Jezus in hun leven, kruisigen Hem dagelijks door tegen Gods plan en doel voor hun leven in te spreken. God gaf ons Zijn Woord om Zijn wil voor ons leven te openbaren. Telkens wanneer we handelen en het tegenovergesteld van Zijn Woord spreken, kruisigen we indirect Christus opnieuw. Ons gebrek aan geloof in Gods Woord doet ons Jezus kruisigen in plaats van Hem vrij te laten om te handelen namens ons.

Jezus Christus moet dagelijks uit onze mond komen, anders heeft het geen enkele zin om Hem in ons leven te hebben.

De Joden hadden Jezus bij hen, maar vanwege hun onwetendheid en niet wetende wie hij was en wat Zijn doel was voor hun leven, eisten ze dat Hij werd gekruisigd.

Veel gelovigen handelen op dezelfde manier omdat ze onwetend zijn over de persoon van Christus in hun leven.

Onthoud wat we met Jezus in ons leven doen, bepaalt de resultaten en impact die we maken op onze gemeenschap of stadsdeel en de mensen die aan ons leven zijn toegewezen.

De grote vraag is wat doen we met Jezus?

Zijn we Hem aan het kruisigen of geven we Hem vrije toegang om een ​​zegen te zijn voor onze generatie?

Het antwoord hangt van ons af.

Bij de schone poort zei Petrus zei tegen de bedelaar “… Geld heb ik niet,’ zei Petrus, ‘maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en wandel!” Hij gaf de bedelaar Jezus en zijn leven veranderde voorgoed.

Het wordt tijd dat we Jezus geven aan onze stadsdeel of gemeenschap, en niet onze filosofie of een leuk idee.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!