Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 1: 1-54
Numeri 2: 1-9
Lukas 1: 26-38
Psalmen 33: 1-22

-Voedsel tot overdenking Dag 73-

• Lukas 1: 13-20

Velen hebben God beperkt in hun leven omdat ze op hun eigen kunnen rekenen.

We zijn niet wederom geboren door ons eigen kunnen. God is niet afhankelijk van wat wij kunnen doen, maar Hij is afhankelijk van Zichzelf om ons te maken tot wat Hij ons heeft beloofd.

Zacharias plaatste een limiet op God en ontnam bijna zijn wonder omdat hij twijfelde aan Gods Woord. De reden waarom hij een tijdje niet kon spreken was omdat God niet wilde dat hij zijn mond opende en de verkeerde dingen zei.

“En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.
[Dan. 8:16; 9:21.] En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot de dag toe, dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan.”

Hij vertrouwde op zijn eigen kunnen, maar God vertrouwde op Zichzelf om Zacharias te maken tot wie Hij hem geroepen.

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”

De kracht om dingen te veranderen is van God en niet van onszelf. We moeten onszelf overgeven aan die kracht om een ​​verandering te zien in onze omstandigheden.

Dit is de sleutel om wonderen in ons leven te zien.

Vertrouw vandaag op Gods vermogen in uw omstandigheden in Jezus Naam.

Haal de limiet van God eraf!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!