Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Leviticus 25-26
Marcus 16
Psalmen 33: 1-11

– Voedsel tot overdenking dag 71-

• 1 Johannes 5: 4
• Lucas 6: 12-13

Wij zijn niet de kinderen van fouten maar van succes. De Bijbel zegt dat we van God zijn. Dat betekent dat we Zijn DNA dragen. We weten dat God nooit fouten maakt en als Zijn kinderen zijn we niet tot fouten geroepen, maar tot succes.

Het Woord van God zegt: “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

Het woord “overwinning” in deze tekst impliceert succes en de tekst “ons geloof” impliceert Jezus, Die ons geloof is. Dat betekent om fouten in ons leven te voorkomen, moeten we geloven in wat Jezus al voor ons heeft gedaan. We moeten ook leren God te betrekken bij alles wat we doen en vragen om Zijn raad voordat we iets ondernemen.

Daarom heeft Jezus nooit iets gedaan zonder Gods aangezicht te zoeken. In feite ging alles wat Hij deed gepaard met gebed.

Hij heeft dit allemaal gedaan om fouten te voorkomen.

“En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde:”

We kunnen aan de hand van onze tekst zien dat Jezus Zijn discipelen niet kon uitkiezen zonder daarvoor Gods aangezicht te hebben gezocht. De vele fouten die we in ons leven hebben gemaakt, zijn omdat we weigeren om God te betrekken bij wat we doen en dat we weigeren om zijn raad te vragen.

We moeten allemaal besluiten om fouten in ons leven te voorkomen. En te leren God te betrekken bij onze dagelijkse activiteiten voordat we ze doen. Zodat wat we ook doen, dat we weten dat God ons daartoe leidt om het te doen. Zolang God erbij betrokken is, weten we dat dwaling ver van ons is.

Laten we allemaal in praktijk brengen om Gods Geest zoeken in alles wat we doen voordat we dingen ondernemen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!