Scroll Top

Biblestudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Leviticus 23-24
Psalmen 32

-Voedsel tot Overdenking Dag 70-

• Mattheüs 6:16
• Jesaja 58:5

Vasten hoort een levensstijl te zijn voor elke ware discipel van Jezus. God verwacht niet van ons dat we pas vasten in een crisis, maar dat we het een deel van ons leven maken.

“En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.”

De reden voor dit schriftgedeelte is omdat God van ons als volgelingen van Christus verwacht dat we onszelf apart zetten doormiddel van gebed en vasten, zodat we geestelijk alert zijn en voorkennis hebben.

Dat is waarom het Woord van God zegt:
” Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. [Deut. 8: 3]”.

We moeten leren om dit te te doen, omdat we geestelijke wezens zijn, die een ziel hebben en in een lichaam wonen. We moeten onze geest trainen om te heersen over de gehele samenstelling van de mens. Gebed en vasten maakt ons gevoelig voor geestelijke dingen en dat je er sneller op reageert dan vleselijke dingen. Elk kind van God moet een levensstijl ontwikkelen van minstens één of twee keer per week vasten. Dit zal ook helpen om de roeping en gaven van God te activeren, die God op ons leven heeft geplaatst.

We zijn geroepen om van binnenuit naar buiten te reageren en niet andersom. Jesaja 58 vertelt ons hoe we moeten vasten en wat de voordelen daarvan zijn.

Vergeet niet om altijd een á twee keer per week te vasten en de Glorie van God toe te staan ​​om uw leven te vullen.

Wacht niet totdat uitdagingen komen voordat u vast. Vast voordat het komt, want het bereid u voor om de uitdaging aan te gaan.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!