Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Openbaring 10-15

-Voedsel tot overdenking dag 341-

• 1 Korinthiërs 9:22-23
• Galaten 6:1-3

Er is altijd de neiging mensen te beoordelen voordat we echt naar de oorzaak van hun val kijken. De liefde van God zal altijd de zwakken bedekken en eerst hun welzijn overwegen. Mensen zijn belangrijk voor God; de manier waarop u met mensen omgaat tijdens hun momenten van zwakte maakt ze of breekt ze.

“En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.”
1 Korinthe 9:20‭-‬22 HSV

Gods schat op aarde is mensen, en onze taak is om ervoor te zorgen dat de zwakkere broeder in het geloof wordt opgebouwd en hersteld wordt als hij valt. Zodat wij en de zwakken of degene die we voor Christus bereiken, aan het einde de zullen hemel halen.

Het Woord van God zegt:
“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.”
Galaten 6:1‭-‬3 HSV

Het is onze taak om te herstellen en niet om de situatie erger te maken.
De Liefde bedekt een tal van zonden. Dat is de reden waarom Paulus door de Heilige Geest zei: “Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen”. Zijn doel was om mensen voor Christus te winnen en hen niet van Hem weg te duwen.

Dat is hoe God van ons verwacht dat we omgaan met mensen en degenen die Jezus niet kennen.

Onthoud: Gods liefde zal altijd mensen winnen voor Christus.

Blijf doorgaan met mensen te winnen voor Christus!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!