Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 27-29

-Voedsel tot overdenking dag 335-

• Romeinen 3: 24-26
• Romeinen 5: 1

De afwezigheid van vrede is het gebrek aan het praktiseren van Gods liefde. Veel mensen zijn rusteloos omdat ze functioneren door werken en niet door genade (Gods vriendelijkheid, vermogen en gunst) dat naar ons toekwam, niet door verdienste of goede daden.

Het Woord van God zegt:
“Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk, in deze tijd, te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft, vrij te spreken.
Romeinen 3:24‭-‬26 HTB

U bent gered en geliefd door God rijkelijk door Zijn genade. Genade spreekt van Zijn vermogen en het is door te functioneren in Zijn genade dat u vrede ervaart.

“Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus.
Romeinen 5:1 HTB

Met andere woorden, we moeten functioneren door Zijn genade om lief te hebben en vertrouwen in Hem hebben om mensen lief te kunnen hebben, ongeacht hun houding. Met in het achterhoofd dat het door Zijn liefde was dat velen tot de reddende kennis van Jezus Christus kwamen en nog zullen komen.

Om in Gods soort liefde te functioneren en dagelijks zijn vrede te ervaren, moet u zich altijd herinneren aan het soort persoon dat u was voordat u wedergeboren werd. Onthoud dat Jezus Christus naar het kruis is gegaan om er zeker van te zijn dat u vrij werd gemaakt van beschuldigingen van de zonde en de kracht ervan.

Om deze reden, dient uw liefde voor mensen gebaseerd te zijn op hoe u gerechtvaardigd werd, niet op hoe u mensen gerechtvaardigd wenst of wil zien.

Onthoud: de afwezigheid van vrede in uw leven is het ontbreken van het praktiseren van Gods liefde.

Blijf in vrede met uzelf!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!