Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 20-23

-Voedsel tot overdenking dag 332-

• 2 Korinthiërs 5:21
• Hebreeën 9:26-28

Meestal vinden mensen het moeilijk om te vergeven vanwege het kwaad dat hen is aangedaan.

De waarheid is dat er kwaad is, daarom is er vergeving. Er is geen kwaad gedaan aan de mens wat Jezus niet heeft betaald met Zijn bloed.

Jezus betaalde voor de zonden van de hele mensheid. Hij werd het zondoffer voor de zondaar zodat alle zondaars vrij kunnen zijn van zonde door te aanvaarden wat Hij deed omwille van hen (Romeinen 5: 15-19).

Alle zonde van de wereld was op Jezus toen Hij aan dat kruis hing. De waarheid is dat de zonde van deze wereld al is vergeven, maar om de zondaars de realiteit ervan te laten ervaren, moeten ze accepteren wat Jezus heeft gedaan omwille van hen.

Dat is de reden waarom Gods woord zegt:
“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
2 Korinthiërs 5:21 HSV

Als u weigert om te vergeven, identificeert u zich of wordt u één met waar u van verlost bent. Vanwege het feit dat onvergevingsgezindheid een zonde is.

Daarom, wanneer Jezus terugkomt, is het niet meer voor zonde, maar voor het oordeel.

“Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt , zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.
Hebreeën 9:26‭-‬28 HSV

De vraag is: “Waarom Het oordeel?”

Het oordeel gaat naar iedereen die weigert te accepteren wat Christus heeft bereikt omwille van ons.

Ook, waarom zou u nog veroordeeld moeten worden waar Jezus de oplossing voor is?

Onthoud: onvergevingsgezindheid wat het tegenovergestelde is van liefde identificeert u met de zondaar.

Elke stap die we op aarde zetten, is richting hemel of hel. Kies wat u wilt !!!!

Laat uw spraak en daden onder de invloed zijn van Gods liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!