Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 1-5

-Voedsel tot overdenking dag 328-

• 1 Johannes 4: 8
• 1 Korinthiërs 3: 1-3
• Kolossenzen 3: 1-3

Verlaag nooit uw standaarden vanwege mensen.

De vraag is…
“Hoe verlaagt u uw standaarden in God?”

Het antwoord:
Wanneer u ervoor kiest om het tegenovergestelde van uw natuur te handelen.

Weet u dat uw natuur die van liefde is?

Het Woord van God zegt: “Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde.”
1 Johannes 4:8 HTB

God is liefde en we hebben Zijn DNA van liefde, omdat we Zijn kinderen zijn. Daarom onze natuur is die van liefde. Daarom wanneer we niet in Gods liefde wandelen, treden we af naar de atmosfeer van menselijke beredenering en dan handelen we als een gewoon mens ondanks dat we wederomgeboren zijn.

Het Woord van God zegt:
“Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zó pril dat ik u alleen maar melk kon geven.”
1 Korinthiërs 3:1 HTB

We moeten leren kinderachtig gedrag uit ons leven te verwijderen en ervoor kiezen om het leven van de Geest te leven. Door in De Geest te wandelen, zullen we altijd in Gods liefde wandelen.

Daarom kon Paulus de mensen niet als geestelijk toespreken, maar als vleselijk.

Een vleselijke christen denkt aards en een geestelijk christen denkt hemels.

Om deze reden zegt het Woord van God: “Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit.[Ps. 110: 1.] Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven, en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen.”
Kolossenzen 3:1‭-‬3 BB

Wanneer onze geest is gericht op de dingen van boven (hemels) waar we samen met Christus zitten; dan zal wandelen in Gods liefde nooit optioneel zijn, maar het zal een levensstijl zijn.

Onthoud: Gods liefde zal nooit veranderen.

Wees hemels gezind in uw gedachtengang!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!