Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 147-150

-Voedsel tot overdenking dag 327-

• Jesaja 55:8-9
• Romeinen 13:9-10

Wandelen in Gods liefde is de hoogste en duurste manier van leven. God gebood ons om lief te hebben, wetende dat liefhebben niet vanzelfsprekend is voor de mens om te doen zonder Zijn hulp. God is liefde, dus heb lief op Zijn manier; het is misschien onredelijk om iemand lief te hebben die u verkeerd heeft behandeld maar dat is Gods manier van bevrijding en herstel.

Daarom zegt het Woord van God: “‘Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u, en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe.”
Jesaja 55:8‭-‬9 HTB

Er is geen manier waarop we in dit nieuwe leven in Christus kunnen functioneren zonder in liefde te wandelen, omdat het door dat laat zien dat ‘we niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn (Romeinen 6:14).’

Dit is de reden waarom het Woord van God zegt: Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: ‘U mag geen overspel plegen, u mag niemand doodslaan, u mag niet stelen, u mag niet iets begeren wat van een ander is,’ worden in dit ene gebod vervuld: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf [zoals u doet] [ Exod.30:13-7;Lev. 19:18.] Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig.
Romeinen 13:9‭-‬10 HTB

Wandelen in de liefde is de wet vervullen, daarom is het de hoogste en duurste levensstandaard. Het is heel belangrijk dat je begrijpt dat Gods liefde het duurste geschenk is dat iemand ooit heeft gekregen. Daarom moeten we een uitdrukking zijn van wat we hebben ontvangen aan degenen die ons pad tegenkomen.

Onthoud: Gods liefde is erg duur en daarom is het de hoogste vorm van leven.

Ga voor de hoogste levensstandaard!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!