Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 43-44
Filippenzen 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 262-

• 1 Johannes 2: 20,27
• Efeziërs 5: 18-21
• Romeinen 5:5

De vrucht van Gods liefde die te maken heeft met karakter wordt geboren door de innerlijke werking van de Heilige Geest.

Het Woord van God zegt:
“Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid.”

“Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid. Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. En Hij woont in jullie. Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil: de Heilige Geest leert jullie alles. Wat Hij zegt, is de waarheid. Hij liegt niet. Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals Hij jullie heeft geleerd.”
1 Johannes 2:20‭, ‬27 BB

De Heilige Geest in ons zorgt ervoor dat we de vrucht van liefde manifesteren als we ons aan Hem overgeven. Hij is Degene Die de liefde van God in onze harten uitstort.

“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”
Romeinen 5:5 HSV

De verspreiding van Gods liefde in ons hart is een vorm van doop door de Heilige Geest. Dat houdt in dat de manier van wandelen in Gods liefde te maken heeft met het volledig ondergedompeld zijn in Gods Geest.

Elke gelovige moet het gevuld worden door de Heilige Geest in praktijk brengen doormiddel van gebed, vasten, aanbidding en dankzegging aan de Heer, zodat we altijd Gods karakter van liefde kunnen manifesteren aan de mensen die we in dit leven tegenkomen.

“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest [Spr. 23:20.] , en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.”
Efeze 5:18‭-‬21 HSV

Onthoud: u kunt niet in liefde wandelen zonder volledig ondergedompeld te zijn in de Heilige Geest.

Praktiseer het vervuld worden van de Heilige Geest!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!