Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 28-29

– Voedsel tot overdenking dag 257-

• Hebreeën 13: 5
• 1 Korinthiërs 13: 8,13
• Mattheüs 22: 37-39
• Numeri 23:19

De reden waarom u misschien in Gods liefde worstelt, is vanwege het gebrek aan vertrouwen in Hem. U moet elk Woord van God vertrouwen! Begrijp daarom dat wanneer God spreekt, het uit liefde voor Zijn schepping is, zodat zij niet ten prooi vallen voor de duivel.

Gods Woord zegt bijvoorbeeld: “Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten.”[Jozua 1:5] Hebreeën 13:5 HTB

Het Woord wordt u gegeven om u eraan vast te houden, wetende dat God teveel van u houdt om u te zien falen; Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen.

Het Woord van God zegt: “… alle andere gaven zullen op een dag eindigen, maar liefde die de wet is die ons koninkrijk regeert, zal er nog steeds zijn …” en dat is het grootste geschenk.

“We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.
1 Korinthiërs 13:13 BB

Het is om deze reden waarom het Woord van zegt: “De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de Geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden.”
1 Korinthiërs 13:8 BB

Het bewijs van uw liefde voor God is uw gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

“Jezus zei tot hem: Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En de tweede is daaraan gelijk: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. ‘
Mattheüs 22: 37-39 NBG

En het bewijs van Zijn Liefde voor u is om te doen wat Hij zegt dat Hij zal doen. God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over zou hebben wat Hij zegt dat Hij zal doen, is wat Hij doet.

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
Numeri 23:19 HSV

Onthoud: wandelen in Gods liefde is de uitmuntende manier.

Vertrouw op zijn liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!