Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 26-27

-Voedsel tot overdenking dag 256-

• Zacharia 4: 6
• 2 Korinthiërs 3: 5-6
• 2 Korinthiërs 4: 7

De productie van Gods liefde is niet door menselijk vermogen, maar door God Zelf.

“Hij zei: ‘Dit is een boodschap van de Here aan Zerubbabel: “Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest,” ’ zegt de Here van de hemelse legers.
Zacharia 4:6 HTB

Het is God Zelf die ons bekwame dienaren van Zijn Liefde maakt. De wereld kan nooit weten dat we de discipelen van God zijn zonder dat de Heilige Geest Zelf ons adverteert.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:
“Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn , niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
[Jer. 31:31.]”
2 Korinthiers 3:5‭-‬6 HSV

De kracht om lief te hebben is niet door menselijke inspanning, maar door God. Daarom was het noodzakelijk voor God om ons de Heilige Geest te geven en ook om Zijn Liefde in ons hart uit te storten, zodat we de kracht van Zijn Liefde kunnen betonen aan een ieder die we ontmoeten. Bovendien is het belangrijk dat we ons constant overgeven aan de Heilige Geest om consistent te zijn in Gods liefde.

“Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
2 Korinthiers 4:7 HSV

Onthoud: overgave aan God is de sleutel tot wandelen in de onuitputtelijke kracht van Gods liefde.

Wandel in de kracht van Gods liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!!