Bijbelstudieplan 2019:

Vandaag lezen we;
Jesaja 24-25

-Voedsel tot overdenking dag 255-

• 2 Timoteüs 1: 7
• Romeinen 5:5
• Johannes 15: 4-7

We hebben de Geest van Liefde in ons in de Persoon van de Heilige Geest.

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.”
2 Timoteüs 1:7 NBG51

De enige manier waarop u kunt ervaren dat de liefde van God door u heen stroomt, is wanneer u zich overgeeft aan de Geest van liefde in uw hart.

“en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is,
Romeinen 5:5 NBG51

U kunt geen echte liefde produceren zonder dat u zichzelf overgeeft aan de Heilige Geest. Zo is het ook als een tak geen vrucht kan dragen tenzij het verbonden is met de wijnstok. Liefde is een vrucht gedragen door de tak als het verbonden blijft met de wijnstok.

Dat is de reden waarom Gods Woord zegt:
“Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
Johannes 15:4‭-‬7 NBG51

We moeten leren om altijd in Hem te blijven zodat Zijn liefde door ons heen kan stromen.

Onthoud: zonder in Christus te blijven, zal er geen stroom zijn van Gods liefde zijn.

Houd de stroom in stand door in Hem te blijven!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!