Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 14-15
2 Korinthiërs 7-8

-Voedsel tot overdenking dag 250-

• Filippenzen 1: 9
• Romeinen 8:35-39

Als gelovige in Christus moet u voortdurend toenemen in De Liefde van God.

“Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen.”
Filippenzen 1:9 HTB

De vraag is: “hoe groeien we in Gods liefde?”

Antwoord:
“Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen.’ [Ps. 44:22.] Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 8:35‭-‬39 HTB).”

Onze bovenstaande tekst impliceert dat ondanks we door lichte verdrukking heengaan in Christus, God gebruikt het om ons te laten groeien in Zijn Liefde voor de mensheid. Elke keer dat iemand ons raar behandelt en we er nog steeds voor kiezen om van hen te houden en voor hun vergeving te bidden, groeien we in de kracht van Gods liefde.

Onthoud: Liefde is van het hart en heeft effect op onze ziel en ons lichaam.

Groei in Liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!