Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 7-9
2 Korinthiërs 3-4

-Voedsel tot overdenking dag 247-

• Efeziërs 6: 8
• Galaten 6: 7-10

Er is niets wat een mens doet uit liefde dat tevergeefs is. Dit is liefde die u vrijelijk doet vanuit uw hart.

“U weet toch dat de Here u zal belonen voor alle goede dingen die u gedaan hebt, of u nu slaaf bent of vrij man.”
Efeziërs 6:8 HTB

Heeft u ooit wel eens voor iemand een goede daad gedaan en het werd als vanzelfsprekend beschouwd, verkeerd begrepen en nog erger: u werd beledigd voor uw vriendelijkheid? Eigenlijk was u er klaar mee goed doen, vanwege hun houding. Als u zich ooit in een dergelijke situatie bevindt, geef dan nooit op goed te doen, omdat u het aan de Heer doet. Onthoud dat mensen die opgeven nooit winnen!

“Maak uzelf niets wijs:
God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Daarom moeten wij altijd als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen.”
Galaten 6:7‭-‬10 HTB

Onthoud: Liefde houdt nooit op met het goede te doen.

Geef niet op!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!