Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 35-36

-Voedsel tot overdenking dag 244-

• Efeziërs 1: 5-6
• Johannes 14:6

Het Woord van God zegt dat we geaccepteerd zijn in de Geliefde.

“Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.”
Efeze 1:5‭-‬6 HSV

De dag dat u wedergeboren werd, accepteerde God u voor wie u was; niet volgens
menselijke normen. Totdat u het feit omarmt dat God u accepteert, blijft u zoeken naar iemand die u accepteert. Veel mensen worden gebruikt en in de steek worden gelaten vanwege het feit dat ze acceptatie zochten in het verkeerde gezelschap. En als gevolg daarvan drongen ze zichzelf op aan anderen.

Het Woord van God zegt ons: “… de liefde dringt zichzelf niet aan anderen op…”

Velen zoeken naar liefde op de verkeerde plaats of in verkeerde dingen en daarom raken ze uiteindelijk bitter en voelen ze zich afgewezen.

Het Woord van God zegt:
“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
Johannes 14:6 HSV

Jezus is De weg en de enige manier om liefde te leren kennen, is de liefde te accepteren die in onze harten uitgestort wordt door De Heilige Geest in Christus. Jezus is De Gever van liefde en totdat u Zijn manier van liefhebben van mensen accepteert, zult u uw manier nog steeds opdringen aan mensen.

Accepteer het feit dat u bent geaccepteerd, en geliefd door God en houd ermee op te zoeken naar iets wat u al heeft.

Onthoud: Liefde dringt zich niet op aan anderen.

Accepteer wat God u heeft gegeven.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!