Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 34

-Voedsel tot overdenking dag 243-

• 1 Petrus 5: 5

Het Woord van God zegt: “liefde is niet opgeblazen” (1 Korinthiërs 13: 4-8 MSG). Dat betekent dat u niet kunt zeggen dat u God liefhebt als u arrogant en trots bent.

Als gelovigen in Christus behoren deze dingen niet onder ons gezien gezien te worden. God weerstaat altijd de hoogmoedigen en verhoogt de nederigen. De hoogste manier om Gods liefde uit te drukken is in nederigheid.

Het is moeilijk om mensen te bedienen uit trots en arrogantie. De waarheid is dat God u zal weerstaan.

Daarom is de liefde niet opgeblazen.

Bedenk: liefde en arrogantie gaan niet samen.

Laat de geest van nederigheid u domineren terwijl u in liefde dient.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!