Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 32-33

-Voedsel tot overdenking dag 242-

• 1 Johannes 4:20-21

Het Woord van God spreekt van zonde, maar de grote vraag: “Wat is zonde?” Zonde is de overtreding van de wet (1 Johannes 3:4). Dat betekent dingen uit eigen wil doen of zonder geloof in God.

Als gelovigen in Christus is de wet die ons leven regeert liefde. Daarom zonde is alles wat u doet zonder de liefde van God.

De brandstof voor ons geloof is liefde. Dat is waarom wat u ook doet in woord en daad zonder liefde, is zonde omdat het geboren is uit zelfzucht. Om deze reden moet u mensen behandelen met liefde, ongeacht wat ze u aan hebben gedaan. Als u zegt dat u God liefhebt dan zal uw liefde voor God tot uiting komen in hoe u mensen behandelt.

“Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.”
1 Johannes 4:20‭-‬21 HSV

Conclusie: zonde is spreken en handelen zonder dat Gods liefde u domineert.

Onthoud: Gods liefde is de oplossing voor zonde.

Praat en handel altijd in liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!