Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 30-31

– Voedsel tot overdenking dag 241-

• 1 Petrus 4: 8

Het soort liefde dat u betoont aan uw medebroeders in het geloof en buitenstaanders moet vurig zijn. Dat wil zeggen oprecht of intens. Dit is het soort liefde dat mensen zich altijd zullen herinneren, zelfs wanneer u buiten bereik bent.

Het Woord van God zegt:
“Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.”
1 Petrus 4:8 HSV

Dit is het soort liefde dat de fouten van uw broeders zal bedekken, ongeacht hun fouten. Dat betekent niet dat u het eens bent met hun gedrag. De reden waarom uw liefde vurig is, is omdat u ze liever op hun benen ziet staan ​​dan dat ze vallen.

Het wordt tijd dat u vurige liefde betoond jegens uw broeders en zusters dit is het soort liefde dat geen ruimte geeft aan de duivel op welk gebied dan ook in uw leven (Efeziërs 4:27).

Bedenk: vurige liefde bedekt tal van zonden.

Wees vurig in uw liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!