Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 16-17

-Voedsel tot overdenking dag 233-

• Romeinen 5: 6-8

Gods liefde voor ons is niet gebaseerd op wat wij kunnen doen, maar op wat Hij kan doen. Dat is de reden waarom mensen liefhebben gebaseerd op wat zij kunnen doen, u blootstelt aan teleurstellingen.

“Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor ons, goddeloze mensen, gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.”
Romeinen 5:6‭-‬8 HTB

De tekst zegt: “terwijl we ongeliefd waren, Hij Zijn liefde aan ons toonde. Om deze reden moet u ook liefde tonen aan mensen in hun meest ongeliefde staat.

Toen de verloren zoon zo tot zichzelf kwam en terugkeerde naar zijn vader, werd hij niet veroordeeld maar hij werd ontvangen ongeacht de houding. Zijn vader moest liefde aan hem geven zodat hij het aan een ander kon geven (Lukas 15: 11-21).

Bedenk: Gods liefde gaat altijd uit naar de ongeliefde.

Houd van de ongeliefde !!!

Vele zegeningen in Jezus Naam !!!!

Overdenk het en handel ernaar!!!!!